Waarom Leonardo-onderwijs?

Missie
Op onze scholen werken we niet alleen aan de kennis van onze hoogbegaafde leerlingen. Om goed te kunnen functioneren in het vervolgonderwijs, tijdens een studie of in een baan hebben hoogbegaafden ook een goed gevulde gereedschapskist met vaardigheden nodig én de mogelijkheden om in een bepaalde situatie uit die gereedschapskist het juiste gereedschap te kiezen. Daarom werken we juist ook aan die gereedschappen.

Ons onderwijs is erop gericht op om onze hoogbegaafde leerlingen de basisschool te laten verlaten met:

  • Goed ontwikkelde praktische vaardigheden

We hebben veel aandacht voor het ontwikkelen van de executieve functies, voor het leren zelfstandig werken en samenwerken en voor automatiseren.

  • Goed ontwikkelde lagere en hogere orde denkvaardigheden

Hoogbegaafde kinderen hebben vaak een voorkeur voor het toepassen van hogere orde denkvaardigheden (analyseren, evalueren en creëren). Er zijn ook situaties, zowel thuis als op school, die om het toepassen van lagere orde denkvaardigheden (herinneren, begrijpen, toepassen) vragen. Daarom besteden we bewust tijd aan het oefenen van deze denkvaardigheden

  • Een positieve levenshouding

Om je goed te ontwikkelen is het van belang dat je positief naar jezelf en je omgeving kunt kijken. We werken daarom aan eigenaarschap en we helpen kinderen een realistisch zelfbeeld te ontwikkelen.

  • Behaalde kerndoelen, op een niveau dat past bij de capaciteiten van het kind

We werken aan de kerndoelen van het basisonderwijs. Ons doel is niet om kinderen zo snel mogelijk op het niveau van het einde van de basisschool te krijgen (versnellen), maar wel om te zorgen dat alle kerndoelen worden behaald, zonder dat het kind hiaten in zijn of haar kennis heeft.

  • Goed ontwikkelde metacognitieve vaardigheden

Een goed gevulde gereedschapskist met vaardigheden alleen is niet genoeg. Een kind moet ook in staat zijn om, passend bij de situatie, het juiste gereedschap te selecteren. Metacognitie, denken over je eigen denken, is daarbij van groot belang. We leren kinderen daarom reflecteren op hun handelen.