Ouderraad

De Zilvermeeuw heeft een actieve ouderraad. De ouderraad maakt het leven op school net wat leuker. Dat doen ze door allerlei extra activiteiten te (helpen) organiseren, bijvoorbeeld het paasontbijt, het sinterklaas- en kerstfeest en de jaarafsluiting met feest op het plein.

Mocht u zich willen aansluiten bij de ouderraad of af en toe een handje kunnen helpen, spreek dan gerust iemand van het team aan. We zijn blij met alle hulp!

Om alle extra's te kunnen organiseren, vraagt de ouderraad om een vrijwillige ouderbijdrage. 
Deze bijdrage is € 35,-. De ouderraad gebruikt deze bijdrage bijvoorbeeld voor het paasontbijt, voor het afscheid van groep 8 en om Sinterklaas te helpen cadeautjes te kopen.

U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL26ABNA0537561773 t.n.v. OR Zilvermeeuw SOPOH.