Leren omgaan met jezelf en elkaar

Op De Zilvermeeuw vinden we het heel belangrijk dat kinderen leren hoe ze zelf in elkaar zitten en hoe ze goed kunnen omgaan met anderen. Bij ons op school kunnen kinderen zichzelf zijn en wordt iedereen geaccepteerd zoals hij of zij is. Ook bij ons gaat dat uiteraard wel eens mis. We gaan ervan uit dat iedereen het goede wil doen, maar dat dat wel eens niet lukt. Die situaties grijpen we aan om van te leren. We gaan dan met ouders en kinderen in gesprek en zorgen ervoor dat de situatie snel verbetert. 

We gebruiken op school de methode Kanjertraining in groep 1 t/m 8. Dat betekent dat in iedere groep Kanjerlessen worden gegeven. Kinderen krijgen in die lessen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren ook hoe ze moeten reageren als een ander iets doet wat jij niet leuk vindt. In de lessen is ruimte voor gesprekken en spelletjes die ervoor zorgen dat de sfeer in de groep goed is en blijft. Kinderen leren op elkaar te vertrouwen, elkaar met rust te laten als dat nodig is en zichzelf te blijven als er over hun grenzen wordt gegaan. 

Zilvermeeuw

Elk jaar vragen we de kinderen van groep 5 t/m 8 via een vragenlijst hoe ze zich voelen op school. Ze kunnen dan aangeven dat ze zich veilig voelen, maar kunnen ook laten weten dat ze zich niet prettig voelen of last hebben van andere kinderen. Met de resultaten van die vragenlijst gaan de leerkrachten, waar nodig, aan de slag. Samen met het kind en de ouders wordt gekeken hoe de situatie kan verbeteren.